TURVAKEN Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TURVAKEN Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Vakfımız ve dört gerçek kişi (Muzaffer YAVUZ, Mustafa Atila ÖZŞATIR, Salih YAVUZER ve Nurettin KIRAN) ortaklığı ile 50.000,00 TL sermaye ile 24.04.2014 tarihinde kurulmuş olan TURVAKEN A.Ş.’ne, %99 hisse ile iştirak edilmiştir. TURVAKEN A.Ş. Yönetim Kurulu’nda, Vakfımız hisselerini temsilen Muzaffer YAVUZ, Tahsin TUNCAY ve Mehmet TEKİN görev yapmaktadır. 

Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Derekışla Köyü, Derinyar Mevkiinde, 1 MW kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali kurulması amacıyla, toplam 26.200 m²’lik iki tarla 100.000,00 TL bedel ile satın alınmıştır.

Güneş Enerjisi Santral Uygulama Projesi, TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nce onaylanmış ve Çorum bölgesinde yetkili dağıtım şirketi olan YEŞİLIRMAK Elektrik Dağıtım A.Ş. ile “Lisansız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması” imzalanmıştır.

Çorum İl Genel Meclisi, 05.05.2016 tarih ve 193 sayılı kararı ile TURVAKEN Enerji A.Ş.’nin sahibi olduğu 393 ve 394 no’lu tarla vasıflı taşınmazların, Güneş Enerjisine dayalı “Enerji Üretim Alanı (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Alanı)” olarak hazırlanan “İmar Planı”nı onaylamıştır.

Çorum bölgesinde yetkili dağıtım şirketi olan YEŞİLIRMAK Elektrik Dağıtım A.Ş. ile “Lisansız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemi Kullanma Anlaşması” imzalanmıştır.

Güneş Enerjisi Santrali tamamlanarak, 29.09.2017 tarihinde “Geçici Kabulü” yapılmış olup, Geçici Kabul, TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nce 17.10.2017 tarihinde onaylanmıştır. 

Enerji Nakil Hattı tamamlanarak, 08.12.2017 tarihinde “Geçici Kabulü” yapılmış olup, Geçici Kabul, TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nce 11.12.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Geçici kabulü tamamlanan, Güneş Enerjisi Santrali elektrik üretimine başlamış ve 2017 yılında ilk faturasını da kesmiştir.