TURTAV TURİZM TANITMA REKLAM VE TİCARET A.Ş.

Tasfiye Halinde TURTAV Turizm Tanıtma Reklam ve Ticaret A.Ş.

Vakfımız, Turizm ve Ticaret A.Ş. (TURAŞ) ve Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV) ortaklığı ile 22.000,00 TL sermaye ile 1997 yılında kurulmuş olan TURTAV A.Ş.’nin mevcut sermayesi 50.000,00 TL’dir. 

Vakfımızın TURTAV A.Ş.’de, %20 oranında hissesi bulunmaktadır. 

TURTAV A.Ş.’nin Yönetim Kurulu’nda, Vakfımız hisselerinin temsili için görevlendirme yapılmamıştır. 

Şirketin kurulduğu günden itibaren sürekli olarak zararda olması nedeniyle, tasfiyesine karar verilmiş olup, şirket yetkililerinden alınan bilgiye göre şirketin devam eden davası nedeniyle 2017 yılında kapatılamadığı, davanın sonuçlanmasını müteakip, 2018 yılı içerisinde şirketin tasfiye işlemlerinin tamamlanması beklenmektedir