Turaş Turizm ve Ticaret A.Ş

trs

Vakfımız ve DÖSEM ortaklığı ile 200,00 TL sermaye ile 1992 yılında kurulmuş olan TURAŞ’ın mevcut sermayesi 5.000.000,00 TL’dir. 

Vakfımızın TURAŞ’da, % 50.56 oranında hissesi bulunmaktadır. 

TURAŞ Yönetim Kurulu’nda, Vakfımız hisselerini temsilen, Muzaffer YAVUZ, Tahsin TUNCAY, Mehmet TEKİN ve Kadir AKKOL görev yapmaktadır. 

Şirket ortağı olan Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü‘nce açılan dava nedeniyle, TURAŞ’dan, 2015 ve 2016 yıllarında kâr payı alınamamıştır. TURAŞ’dan, 2017 yılında 308.132,13 TL net kâr payı sağlanmıştır.