TUDAV

tudav-logo 

Turizm Dayanışma Vakfı (TUDAV),

1992 yılında Turizm Bakanlığı hizmetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesine, Turizmin Ülke ekonomisine katkısının artırılmasına yönelik her türlü faaliyette bulunmak, üyeleri arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak, emekli olan personeline maddi destek sağlamak kısa, orta ve uzun vadeli kredi imkanları yaratarak üyelerinin yararına çalışmalar yapmak ve gerekli teşvik, tertip ve tedbirleri almak amacıyla kurulmuştur.        

TUDAV 03 Mart 1992 tarihinde Vakıf siciline tescil edilerek kuruluşunu tamamlamıştır. 

Üyelerinin destekleri sayesinde bugünlere ulaşan TUDAV, aradan geçen 27 yıl gibi bir sürede hedeflerinin büyük bir bölümünü gerçekleştirmenin ve Vakıf üyeleri yararına hizmet vermenin mutluluğunu yaşamaktadır. 

Örgütlenme

10.02.2020 tarihi itibariyle; 

merkezde 773 ve taşra teşkilatımızda 166 olmak üzere toplam 939 üyemiz bulunmaktadır.

Üyelik 

Vakıf Resmi Senedinin 23. maddesi hükmü gereğince; Vakfa 01.01.2002 tarihinden itibaren yeni üye kaydı yapılamamaktadır. 

Ölüm Yardımı

Bu yardım, Vakıf üyesi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler (eş, çocuk, anne ve baba) için verilir. 

Mütevelli Heyet, sosyal yardımın miktarını yıllık olarak belirler. 27.02.2020 tarihinde yapılan Olağan Mütevelli Heyet Toplantısında ölüm yardımı miktarının 1.250,00 TL olarak aynen kalmasına karar verilmiştir.