Önemli Açıklama Sayfa 3

Evet bina bizim kira ödemiyoruz ama çadırda da kalmıyoruz. Vakfında, kapanmadığı sürece çalışırken yapılması gereken zorunlu harcamaların olduğunun bilinmesi gerekir. 

Vakıf senedi gereğince Yönetim Kurulunda görev alan 9 kişiye vakıf hesabından herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Ancak TURAŞ Yönetim Kurulunu oluşturan 4 vakıf üyesi ve 3 Bakanlık görevlisi ile TURAŞ İç Denetim Kurulunda görevli 1 vakıf üyesi ve 1 Bakanlık görevlisi, 399 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden çıkartılan tebliğ hükümlerine göre ücret almaktadırlar.

Bu arada 2013 yılında göreve gelen bürokratlarca başlatılan ve vakıf ile TURAŞ’ı ele geçirme planı ile karşı karşıya kaldık. 

Vakıf yönetiminden istenilen;

1. TURAŞ‘daki hissemizin %1,5’luk kısmının satılması,

2. Yönetime verilecek 250 ismin vakfa üye kaydedilmesi, 

hususları Mütevelli Heyetçe iki defa reddedilmiştir.

Bunun üzerine, Bakanlık Bürokratlarınca;

1. TURAŞ’ın %80 gelirini oluşturan arıtmaların işletmesi TURAŞ’ın elinden alındı,

2. Su kuyularına el konuldu.

3. Çay ocaklarının kapanmasına neden olundu.

4. TURAŞ’ın hesaplarına bloke koyduruldu,

5. TURAŞ’ın 2014 ve 2015 Yılları Genel Kurul Toplantısında, dağıtılmasına karar verilen kar payının ortaklara dağıtılmaması için DÖSİM Yöneticileri Mahkeme kararıyla hesaplara bloke koydurdular. Hesaplara bloke konulmasının Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerinin Ağır Cezada yargılanmasıyla bir alakası bulunmamaktadır.

Buradaki amaç TURAŞ’ı ve dolayısı ile vakfı yok etmekti. Aslında açık açıkta “VAKFINIZI DA, TURAŞ’I DA BİTİRECEĞİZ” diyorlardı. 

Gelirinin çoğunluğunu kaybeden vakfın yaşaması için yeni gelir kaynağı bulmamız ve TURAŞ’ı da yaşatmamız gerekiyordu. 

Bu arada yasal mercilerde yapılan mücadeleyi hiç anlatmıyoruz. Buna ek olarak TURAŞ’taki görevli Bakanlık temsilcilerince “AYRILMA TEKLİFİ” geldi. Vakfımızca tekliflerini kabul ettik. Kendileri ayrılmak için dava açtılar, onu da kabul ettik. Ama bu seferde ipe un sererek işi uzatma yoluna götürdüler.

Tam bu sırada Güneş Enerji Santrali için TURVAKEN A.Ş.yi kurduk. Güneş Enerji Santrali kurulması kararı aldık. Ancak proje aşamasında ve kredi temini aşamasında beklenmedik ve tahmin edilemeyecek kadar engellerle karşılaştık. Bütün şirketlerin yaptığı gibi bankalara kredi müracaatında bulunduk. Önümüz kesildi. Mecburen vakfın kaynağından projenin %38’ini karşıladık. İş bitikten sonra bir banka bize 3 Milyon TL kredi verdi. Santralimiz üretime başladı. İlk verilere göre, aylık ortalama gelirin 85.000,00 TL ile 90.000,00 TL arasında olacağı tahmin edilmektedir. Amaç ilk etapta vakfı yaşatmaktı.